TELEKOM - 19 lat sprzedaży telefonów Gigaset

SIEMENS Gigaset A580 

Telefony bezprzewodowe Telefony przewodowe Telefony systemowe VOIP / SiemensSklep internetowy TELEKOM.COM.PL

 

kontakt  zamówienia  cenniki 
promocje  nowości  instrukcje  serwis  archiwum

 

INFO sklep@telekom.com.pl   601 50 10 28, (32) 221 20 12, (32) 726 35 19    9:00-17:00 Poniedziałek-Piątek

 TELEKOMUNIKACJA I SPRZĘT KOMPUTEROWY

Telefony bezprzewodowe

Telefony przewodowe

Telefony systemowe

Centrale

Telefony IP

Akcesoria do telefonów bezprzewodowych

Telefony
bezprzewodowe
Gigaset

Telefony
przewodowe
Gigaset

Telefony
systemowe
Optipoint, OpenStage

Centrale
Gigaset PRO
HiPath

Telefony VOIP
Bramki IP
Bazy DECT

Akcesoria
do Gigaset,
Hipath

cennik

cennik

cennik

cennik

cennik

cennik

TELEFON BEZPRZEWODOWY DECT
SIEMENS GIGASET A580

SIEMENS GIGASET A580 

 

SIEMENS GIGASET A580
KONIEC SPRZEDAŻY
NASTĘPCA GIGASET A510

Kolor: Piano Black.

AKCESORIA
 

Dodatkowa słuchawka
Siemens
Gigaset A58H

Gigaset Repeater

Gigaset Repeater
urządzenie rozszerzające zasięg stacji bazowej

Porównanie cen telefonów bezprzewodowych:
SIEMENS, PANASONIC, SAGEM, PHILIPS, GE, MAXCOM, GE, MOTOROLA, DIALON, SWISSVOICE.

Cennik Złóż zamówienie Kontakt
          
Nagrody:
red dot award: product design 2009 red dot

Projektanci
designaffairs GmbH, Deutschland
 


GIGASET A580
-
telefon z realistycznym dźwiękiem.
Bezprzewodowy aparat DECT z możliwością rozbudowy do małego systemu telefonicznego

Podstawowe funkcje:
-
książka telefoniczna na 150 wpisów,
- system głośnomówiący
- prezentacja numeru przychodzącego (CLIP),
- lista wybieranych i nieodebranych numerów,
- podświetlany wyświetlacz i klawiatura,
- możliwość zalogowania 4 słuchawek,
- SMS-y,
- technologia HSP i ECO PLUS.

     


GIGASET A580 - OPIS
(stan na dzień 18.10.2008)
© Prawa autorskie - Opracowanie stanowi własność firmy SOTERIS.PL.
Wykorzystanie tekstu może nastąpić tylko za pisemną zgodą właściciela. 
 

SŁUCHAWKA

 


Menu

Menu główne w postaci listy symboli i nazw dostępne w 30 językach (w tym j. polski).


Wyświetlacz


96x64 pixeli, 1.42", monochromatyczny, 4-liniowy.
Informacje na wyświetlaczu: symbol trybu ECO lub wskaźnik poziomu sygnału stacji bazowej
(4 poziomy od wysokiego do niskiego, brak zasięgu), (5 poziomów - od naładowanych do prawie wyczerpanych, 3 poziomy w trakcie ładowania), czas i data, nazwa słuchawki. wygaszacz ekranu (brak lub zegar), informacja o nowym wpisie na liście połączeń.
  

Podświetlana klawiatura

Podświetlenie w kolorze pomarańczowym.

Tryb głośnomówiący


Rozmowa przy odłożonej słuchawce (multipleksowanie). Przełączanie pomiędzy trybem słuchawki a trybem głośnomówiącym w trakcie rozmowy. Załączoną funkcję sygnalizuje podświetlany przycisk systemu głośnomówiącego. Przycisk sygnalizuje również połączenia przychodzące.
 


Blokada klawiatury

Blokada wyłączy się przy nadejściu połączenia oraz załączy się ponownie po zakończeniu rozmowy.


Wyłączenie słuchawki

Przycisk włączenia/wyłączenia słuchawki.
Po umieszczeniu na ładowarce słuchawka załącza się automatycznie.

Waga słuchawki

Brak danych


Wymiary


147 x 50 x 30 mm (dł. x szer. x wys.)

Bluetooth

brak

Przypisywanie nazw słuchawkom

brak 

Alarm wibracyjny

brak 

Gry

brak 

Możliwość zawieszenia na ścianie

brak

Dodatkowe akcesoria

brak

DŹWIĘKI, REGULACJA GŁOŚNOŚCI

 


Melodie dzwonka

Słuchawka: 3 dzwonki klasyczne, 12 melodii polifonicznych. Zróżnicowanie dzwonków dla: połączeń zewnętrznych, wewnętrznych, budzika.
Nadejście połączenia sygnalizowane jest również migającym przyciskiem systemu głośnomówiącego.


Regulacja głośności dzwonka

Słuchawka: 5 poziomów i crescendo.
Wyłączenie dzwonka, wyłączenie dzwonka połączenia przychodzącego
.


Regulacja głośności słuchawki

3 poziomy, 5 poziomów dla systemu głośnomówiącego.
Całkowite wyciszenie w trakcie rozmowy.


Sygnały informacyjne/serwisowe

Włączanie/Wyłączanie tonów serwisowych (dźwięk klawiszy, zakończenie wprowadzania/ustawiania, potwierdzenia, nowy wpis na liście, odebranie SMS-a). .
Włączanie/Wyłączanie sygnału akumulatorów.

Wyłączenie mikrofonu

Wyłączenie samego mikrofonu w trakcie rozmowy.

Regulacja głośności stacji bazowej

brak

DATA, CZAS, KOSZTY

 

Wyświetlanie daty i czasu

Data i czas (tryb 24-godzinny).

Czas trwania oraz koszt rozmowy*


Czas trwania rozmowy: wyświetlanie czasu rozmowy podczas jej trwania oraz przez trzy sekundy po zakończeniu połączenia.
Koszt rozmowy: BRAK.
 

Budzik

Ustawienie budzika na określoną godzinę za pomocą wybranego dzwonka. Czas trwania sygnału: 60 sekund. Dwukrotny tryb drzemki (po 5 minut).

Terminarz

Brak

TELEFONOWANIE

 

Odbieranie / kończenie połączeń

Automatyczne odebranie po podniesieniu słuchawki ze stacji bazowej i zakończenie po odłożeniu słuchawki na bazę (funkcja może zostać wyłączona).
Ręcznie poprzez przyciski rozpoczęcia i zakończenia rozmowy, poprzez przycisk systemu głośnomówiącego.

CLI, CLIP* - identyfikacja numeru/rozmówcy


1. CLI: Wyświetlany jest numer osoby dzwoniącej.
Jeśli nr został wpisany do książki telefonicznej wyświetlana jest wpisana nazwa.

2. CLIP: Wyświetlana jest nazwa osoby dzwoniącej.
 

Korekta numeru przed zestawieniem połączenia

Błędy podczas wpisywania numeru można skorygować.

Preselekcja

Automatyczne dodawanie przed numer zapisanego prefiksu na podstawie dwóch list.
Lista z preselekcją dla numerów do których ma być dodany prefiks.
Lista bez preselekcji dla "wyjątków od reguły" (w tym przypadku wyjątkiem jest lista z preselekcją). Pojemność każdej z list: 11 wpisów po 4 cyfry.
Tymczasowe pomijanie numeru preselekcji. Edycja lub kasowane wpisów.

Lista połączeń

Lista połączeń: informacja o liczbie nowych wpisów, starych/przeczytanych wpisów.
Pojemność: 30 połączeń (wszystkich lub tylko nieodebranych) z numerem lub nazwą dzwoniącego, datą, godziną, statusem połączenia (nowe połączenie nieodebrane, przeczytany wpis, odebrane połączenie) oraz numerem porządkowym wpisu. W przypadku wielu połączeń nieodebranych z jednego numeru, zapisywane jest tylko ostatnie połączenie.
Nowy wpis sygnalizowany jest poprzez komunikat na wyświetlaczu, miganie przycisku na słuchawce (nie dotyczy połączeń odebranych).
Zarządzanie wpisami: kasowanie wpisu lub całej listy, oddzwonienie, wyświetlania nazwy dzwoniącego, przekazanie numeru do książki telefonicznej.

Lista ponownego wybierania

10 ostatnio wybieranych (różnych) numerów (maks. 32 cyfry). Jeśli numer jest zapisany w książce wyświetlona zostanie nazwa
Zarządzanie wpisami: kasowanie pojedynczych wpisów lub całej listy, wyświetlanie wpisu, przekazanie numeru do książki telefonicznej, wybieranie numeru.

Przekazywanie połączeń do innych słuchawek

Przekazywanie połączeń do wybranej lub wszystkich słuchawek z tej samej bazy.
Przekazywane połączeń z konsultacją lub bez.
W przypadku przełączenia bez konsultacji i braku odbioru rozmowa powróci na słuchawkę przełączającą. W przypadku zajętości lub gdy rozmówca nie zgłasza się można powrócić do rozmowy zewnętrznej.

Połączenia wewnętrzne

Połączenie z wybraną słuchawką lub połączenie grupowe.

Konsultacja/Zawieszenie połączenia

W czasie rozmowy zewnętrznej w tym samym czasie można połączyć się z abonentem wewnętrznym (bez przerywania rozmowy) a następnie wrócić do rozmowy zewnętrznej.

Konferencja/Podsłuch


Przyłączenie się drugiego rozmówcy wewnętrznego do rozmowy prowadzonej przez abonenta wewnętrznego i zewnętrznego. Włączenie się do rozmowy sygnalizowane jest sygnałem dźwiękowym i komunikatem. Jeśli pierwszy rozmówca wewnętrzny zakończy rozmowę drugi rozmówca może ją kontynuować. Funkcja może zostać wyłączona.
 

Połączenia oczekujące przy połączeniu wewnętrznym.

Przyjęcie lub odrzucenie połączenia oczekującego w trakcie rozmowy wewnętrznej.

Automatyczne wybieranie numeru

brak

Monitorowanie pokoju (Babyfon)

brak

Walkie-Talkie

brak

Uprawnienia słuchawki

brak

Połączenia alarmowe

brak

Gorąca Linia

brak

Odbiór dowolnym przyciskiem

brak

Usługi sieciowe*

brak

SMS-ySMS* **


Wysyłanie SMS-ów na telefony komórkowe i stacjonarne.
Odbiór SMS-ów z telefonów komórkowych i stacjonarnych.

Ilość centrów SMS: 3. Kreator rejestracji w centrum SMS.
Ilość skrzynek: 1 wspólna. Wyłączenie funkcji SMS w telefonie.
Listy wiadomości: robocza (numer porządkowy/liczba wszystkich wpisów, data i godzina zapisania), odebranych (numer porządkowy/liczba wszystkich nowych wpisów, data i godzina odebrania). Po przeczytaniu wiadomość otrzymuje status "stara".
Nowy SMS sygnalizowany jest poprzez informację na wyświetlaczu, miganie przycisku na słuchawce.
Długość wiadomości 160 znaków.
Edycja zapisanych wiadomości.
Edycja danych: usuwanie wybranych pozycji lub całej listy SMS-ów roboczych/odebranych.
Przesyłanie dalej, odpowiedź. Wysyłanie na skrzynkę osobistą. Zmiana czcionki w trakcie czytania wiadomości (zestaw znaków: hebrajski, arabski, turecki, cyrylica, ellenika, europejski).
Przenoszenie numerów z SMS-ów do książki telefonicznej. Oddzwonienie na numer z wiadomości. 
Wiadomość SMS można zapisać na liście wysłanych wiadomości, a następnie zmienić i wysłać. Automatyczne zapisywanie edytowanej wiadomości w przypadku nadejścia i odebrania połączenia.
     

Przesyłane nowe dzwonków i logotypów

brak

KSIĄŻKA TELEFONICZNA

 

Książka telefoniczna


Pojemność 150 wpisów - numer (32), nazwa (16).
Wyszukiwanie wpisu po pierwszej literze. Kopiowanie numerów z listy połączeń, listy numerów wybieranych, SMS-ów
i w trakcie rozmowy.
Operacje na wpisach: edycja, kasowanie pojedynczych wpisów lub całej książki, kopiowanie wpisów lub całej książki do innej słuchawki zameldowanej w tej samej bazie.
Edycja wpisów. Kasowanie pojedynczych wpisów, kasowanie całej książki. Kopiowanie wpisów lub całej książki do innej słuchawki zameldowanej w tej samej bazie.
 

Szybkie wybieranie

Do przycisków numerycznych (0,2-9) można przypisać numer z książki telefonicznej.

Wybieranie głosowe

brak

Głosowe info o dzwoniącym

brak

Folder adresów e-mail

brak

Lista prefiksów (Call-byCall)

brak

Sprawdzanie dostępnej pamięci

brak

AUTOMATYCZNA SEKRETARKA

 

Poczta głosowa

Możliwość zapisania numeru dostępu do poczty głosowej u operatora.

Automatyczna sekretarka

brak

Indywidualne skrzynki głosowe 

brak

Zdalna obsługa sekretarki 

brak

Sterowanie czasowe

brak

Nagrywanie prowadzonej rozmowy

brak

Funkcja DID (numer wewnętrzny)

brak

STACJA BAZOWA

 

Tryb ECO, ECO+


Telefon jest przyjazny dla środowiska dzięki energooszczędnemu zasilaczowi i zmniejszaniu mocy nadawczej.
Moc nadawcza słuchawki jest zmniejszana w zależności od jej oddalenia od stacji bazowej. owej. W przypadku jednej słuchawki, moc zmniejszana jest prawie do zera po umieszczeniu jej w stacji bazowej.

Tryb ECO: obniżenie mocy nadawczej o 80% w stanie gotowości i podczas rozmów.
- zasięg stacji bazowej jest zmniejszony
Tryb ECO+: wyłączenie mocy nadawczej (100%) w stanie gotowości.
- czas gotowości słuchawki skraca się o ok. 50%,
- nawiązanie połączenia jest opóźnione o ok. 2 sekundy.
W trybach ECO nie można korzystać z Repeatera.
 

Meldowanie słuchawek

W bazie można zameldować do 4 słuchawek A58H lub zgodnych ze standardem GAP. Sposób meldowania: automatyczny lub ręczny. Słuchawkę Gigaset A58H można zameldować do 1 bazy.

Przywołanie słuchawki (paging)

Przywołanie wszystkich słuchawek zameldowanych w bazie.    

Współpraca z centralą abonencką

Wybieranie tonowe/impulsowe, ustawienie długości sygnału flash i pauz.
Czasowe przełączenie trybu wybierana tonowego (DTMF).

Ochrona poprzez PIN

Ustawienia bazy.

Zasięg

300 m w terenie otwartym, do 50 m w budynkach.
Wydłużenie zasięgu poprzez:
Gigaset Repeater.
W trybie ECO zasięg zostaje zmniejszony.

Zasięg jest uzależniony od charakterystyki budynku i innych warunków lokalnych.

Zasilanie

220/230V

Warunki pracy

5-45ºC

Zużycie energii

Maksymalnie. ok. 1.5 W.

Częstotliwość

1880 MHz- 1900 MHz. 60 kanałów dupleksowych. 10mW moc wyjściowa na jeden kanał.

Waga stacji bazowej

Brak danych

Wymiary

104 x 128 x 54 (dł. x szer. x wys.)

Zmiana nazwy stacji bazowej

brak

Dioda sygnalizacyjna

brak

Głośnik w stacji bazowej

brak 

Możliwość zawieszenia na ścianie

brak

INNE

 

Akumulatory

Pojemność*** 700, czas oczekiwania do 230 godz., czas rozmowy do 28 godz., czas pracy przy 1.5 godz. rozmów dziennie - do 100 godz., czas ładowania do 11 godz.Zawartość opakowania

 
Stacja bazowa Gigaset A580, słuchawka A58H, zasilacz (długość kabla 1.8 m), kabel telefoniczny (długość przewodu 1.8 m), akumulatory NiMh*** 700, pokrywa akumulatorów, polska instrukcja obsługi z kartą gwarancyjna.
 


Interfejs:
Kolory aparatu dostępne w Polsce: 
Rozpoczęcie sprzedaży:

Gwarancja:
Instrukcja obsługi:
Deklaracja zgodności:
Importer:
Kraj pochodzenia
 


podłączenie do jednej analogowej linii telefonicznej
piano black
10/2008

24 miesiące, akumulatory 6 miesięcy
język polski
tak
Siemens Sp. z o.o. Warszawa
Niemcy
 


 * zależne od operatora
** potrzebna aktywacji usługi CLIP
*** pojemność akumulatorów może ulec zmianie