TELEKOM - 19 lat sprzedaży telefonów Gigaset

SIEMENS Gigaset AS300 

Telefony bezprzewodowe Telefony przewodowe Telefony systemowe VOIP / SiemensSklep internetowy TELEKOM.COM.PL

 

kontakt  zamówienia  cenniki 
promocje  nowości  instrukcje  serwis  archiwum

 

INFO sklep@telekom.com.pl   601 50 10 28, (32) 221 20 12, (32) 726 35 19    9:00-17:00 Poniedziałek-Piątek

 TELEKOMUNIKACJA I SPRZĘT KOMPUTEROWY

Telefony bezprzewodowe

Telefony przewodowe

Telefony systemowe

Centrale

Telefony IP

Akcesoria do telefonów bezprzewodowych

Telefony
bezprzewodowe
Gigaset

Telefony
przewodowe
Gigaset

Telefony
systemowe
Optipoint, OpenStage

Centrale
Gigaset PRO
HiPath

Telefony VOIP
Bramki IP
Bazy DECT

Akcesoria
do Gigaset,
Hipath

cennik

cennik

cennik

cennik

cennik

cennik

TELEFONY BEZPRZEWODOWE DECT
GIGASET AS300 / GIGASET AS300 duo

Gigaset AS300Gigaset AS300 duo
Siemens Gigaset AS300          Siemens Gigaset AS300 duo
 


GIGASET AS300 / GIGASET AS300 DUO

Codziennie niezawodne


Bezprzewodowe aparaty DECT z możliwością rozbudowy do małego systemu telefonicznego

Podstawowe funkcje:
-
książka telefoniczna na 60 wpisów,
- podświetlany wyświetlacz i klawiatura,
- system głośnomówiący,
- prezentacja numeru przychodzącego (CLIP),
- lista wybieranych numerów na 10 wpisów,
- lista nieodebranych połączeń na 25 wpisów,
- możliwość zalogowania 4 słuchawek,
- technologia HSP i ECO+.
 

 

SIEMENS GIGASET AS300
KONIEC SPRZEDAŻY
Model zamienny Gigaset A400 duo

SIEMENS GIGASET AS300 duo
KONIEC SPRZEDAŻY
Model zamienny Gigaset A400 duo

Kolor: czarny.

Porównanie cen telefonów bezprzewodowych:
SIEMENS, PANASONIC, SAGEM, PHILIPS, GE, MAXCOM, GE, MOTOROLA, , SWISSVOICE.

Cennik Złóż zamówienie KontaktAKCESORIA

Gigaset Repeater

Gigaset Repeater
urządzenie rozszerzające zasięg stacji bazowej

 

TELEFONY BEZPRZEWODOWE DECT SIEMENS
GIGASET AS300 / GIGASET AS300 DUO


GIGASET AS300 / Gigaset AS300 DUO - OPIS
(stan na dzień 22.04.2011)
 
© Prawa autorskie - Opracowanie stanowi własność firmy SOTERIS.PL.
Wykorzystanie tekstu oraz formy graficznej prezentacji może nastąpić tylko za pisemną zgodą właściciela. 
 

SŁUCHAWKA

 


Menu

Menu dostępne w 28 językach (w tym j. polski).


Wyświetlacz

Wyświetlacz monochromatyczny, 1.5", 3 linie, podświetlenie w kolorze bursztynowym.
 
Informacje na wyświetlaczu: numer słuchawki, symbol trybu ECO+, wskaźnik poziomu naładowania akumulatorów (5 poziomów, 3 poziomy w trakcie ładowania), godzina, dzień i miesiąc, informacja o nowym połączeniu, symbol budzika wraz z godziną budzenia, symbole informujące o załączonej blokadzie klawiatury i wyłączonym dzwonku.

Podświetlana klawiatura

Podświetlenie w kolorze bursztynowym.

Tryb głośnomówiący

Rozmowa przy odłożonej słuchawce (multipleksowanie). Przełączanie pomiędzy trybem słuchawki a trybem głośnomówiącym w trakcie rozmowy. Załączoną funkcję sygnalizuje podświetlany przycisk systemu głośnomówiącego. Przycisk sygnalizuje również połączenia przychodzące.


Blokada klawiatury

Blokada wyłączy się automatycznie po odebraniu połączenia oraz załączy się ponownie po zakończeniu rozmowy.


Wyłączenie słuchawki

Przycisk włączenia/wyłączenia słuchawki.
Po umieszczeniu na ładowarce słuchawka załącza się automatycznie.


Wymiary

Słuchawka: 147x49x31 (wys. x szer. x grubość).
Ładowarka
: 83x38x80 mm (szer. x wys. x grubość) (tylko AS200 duo).

Możliwość zawieszenia na ścianie

AS300 - baza, AS300 duo - baza i ładowarka.

Waga słuchawki

b.d.

Tryb głośnomówiący

brak

Programowalne przyciski

brak

Przypis. nazw słuchawkom lub zm. nr wew.

brak

Bluetooth

brak 

Oprogramowanie QuinckSync

brak 

Dodatkowe akcesoria

brak 

Gry

brak 

MULTIMEDIA, DŹWIĘKI, REGULACJA GŁOŚNOŚCI 


Melodie dzwonka

Słuchawka i baza: 3 dzwonki klasyczne, 7 melodii polifonicznych. Zróżnicowanie dzwonków dla: połączeń zewnętrznych, wewnętrznych, budzika.
Nadejście połączenia sygnalizowane jest również komunikatem na wyświetlaczu. 


Regulacja głośności dzwonka

Słuchawka i baza: 5 poziomów + crescendo.
Wyłączenie dzwonka, wyłączenie dzwonka połączenia przychodzącego.


Regulacja głośności słuchawki

3 poziomy dla słuchawki.
5 poziomów dla systemu głośnomówiącego.
Wyciszenie słuchawki w trakcie rozmowy.


Sygnały informacyjne/serwisowe

Sygnały informacyjne (włączenie/wyłączenie).
Sygnał akumulatorów (zawsze, nigdy, tylko podczas rozmowy).

Melodia oczekiwania w trakcie konsultacji lub przełączania rozmów.

Wyłączenie mikrofonu

Wyciszenie samego mikrofonu w trakcie rozmowy zewnętrznej.

Tryb nocny

brak

Alarm wibracyjny

brak

Folder "Moje dokumenty"

brak

Regulacja głośności stacji bazowej

brak

DATA, CZAS, KOSZTY

 

Wyświetlanie daty i czasu

Data i czas (tryb 24-godzinny).

Czas trwania oraz koszt rozmowy*

Wyświetlanie czasu trwania rozmowy.

Budzik

Ustawienie budzika na określoną godzinę z indywidualnym dzwonkiem. Przy aktywowanym budziku czas budzenia wyświetlany jest na wyświetlaczu zamiast daty.
Czas trwania sygnału: 60 sekund. Wyłączenie dzwonka dowolnym przyciskiem.

Terminarz

brak

TELEFONOWANIE

 

Wybieranie numerów

1. Ręczne poprzez wpisanie numeru i naciśnięcie przycisku połaczenia lub systemu głośnomówiącego. Błędy podczas wpisywania numeru można skorygować.
2. Ręczne poprzez przytrzymanie przycisku połączenia (systemu głośnomówiącego) i wpisaniu numeru.
2. Poprzez wybór numeru z książki telefonicznej lub innych list.

Odbieranie / kończenie połączeń

1. Automatyczne odebranie po podniesieniu słuchawki z ładowarki i zakończenie po odłożeniu na ładowarkę.
2. Ręcznie poprzez przyciski rozpoczęcia i zakończenia rozmowy lub przycisk systemu głośnomówicego.

CLI/CLIP - identyfikacja rozmówcy*

Wyświetlanie numeru / nazwy osoby dzwoniącej.
Jeśli nr został wpisany do książki telefonicznej wyświetlana jest wpisana nazwa.

Preselekcja

Automatyczne dodawanie przed numer zapisanego prefiksu.
Lista z pierwszymi cyframi numerów dla których ma być dodawany prefiks.
Lista z pierwszymi cyframi numerów dla których nie ma być dodawany prefiks.

Pojemność każdej z list: 11 wpisów czterocyfrowych Listy połączeń / wiadomości


Wszystkie połączenia lub połączenia nieodebrane
Kasowanie wpisu lub całej listy. Oddzwonienie na numer z listy. Przekazanie numeru z listy do książki telefonicznej.

Wyświetlane jest 25 połączeń. Informacje do wpisów: numer lub nazwa, data i godzina, status wpisu (nowe połączenie, stare połączenie, odebrane).
Nowy wpis (połączenie nieodebrane) sygnalizowany jest poprzez komunikat na wyświetlaczu, miganiem przycisku wiadomości oraz krótkim sygnałem dźwiękowym.

 

Lista ponownego wybierania


10 ostatnio wybieranych (różnych) numerów. Jeśli numer jest zapisany w książce wyświetlona zostanie nazwa.
Zarządzanie wpisami: kasowanie pojedynczych wpisów lub całej listy, przekazanie numeru do książki telefonicznej, wybieranie numeru.
 

Przekazywanie połączeń do innych słuchawek


Przekazywanie połączeń do wybranej lub wszystkich słuchawek z tej samej bazy. W przypadku zajętości lub gdy rozmówca nie zgłasza się można powrócić do rozmowy zewnętrznej, rozmowa powróci automatycznie w przypadku braku odbioru połączenia.
 

Połączenia wewnętrzne

Połączenie z wybraną słuchawką lub połączenie grupowe.

Konsultacja/Zawieszenie połączenia

W czasie rozmowy zewnętrznej w tym samym czasie można połączyć się z abonentem wewnętrznym (bez przerywania rozmowy) a następnie wrócić do rozmowy zewnętrznej.

Konferencja/Podsłuch

Podsłuch - przyłączenie się do trwającej rozmowy prowadzonej przez abonenta wewnętrznego i zewnętrznego. W trakcie przyłączenie się trzeciego rozmówcy pozostali słyszą sygnał dźwiękowy. Jeśli pierwszy rozmówca wewnętrzny zakończy rozmowę drugi rozmówca może ją kontynuować.

Połączenia oczekujące przy połączeniu wewnętrznym.

Informacja na wyświetlaczu oraz dźwiękowa "pukanie" w trakcie połączenia wewnętrznego.

Usługi sieciowe*

brak

Automatyczne wybieranie numeru

brak

Walkie-Talkie

brak

Monitorowanie pokoju (Babyfon)

brak

Uprawnienia słuchawki

brak

Numer kierunkowy

brak

Połączenia alarmowe

brak

Gorąca Linia

brak

Odbiór dowolnym przyciskiem

brak

SMS-y

 

SMS

brak  

KSIĄŻKA TELEFONICZNA

 Książka telefoniczna


Pojemność 60 wpisów: numery (32), nazwa (14)
.
Wpisy w książce sortowane są w kolejności alfabetycznej.
Wyszukiwanie wpisu po pierwszym znaku. Kopiowanie numerów z listy połączeń, listy numerów wybieranych.


Operacje na wpisach: edycja, kasowanie pojedynczych wpisów lub całej książki, pokaż numer, użyj numeru (zmienianie lub uzupełnianie numeru, wybieranie lub włączanie dalszych funkcji za pomocą MENU).
Kopiowanie wpisów lub całej książki do innej słuchawki zameldowanej w tej samej bazie.

  

Szybkie wybieranie

Do przycisków numerycznych (0, 2-9) można przypisać: numer z książki telefonicznej.

Wybieranie głosowe

brak

Głosowe info o dzwoniącym

brak

Lista prefiksów (Call-byCall)

brak

Sprawdzanie dostępnej pamięci

brak

Folder adresów e-mail

brak

AUTOMATYCZNA SEKRETARKA

Poczta głosowa

Możliwość zapisania numeru dostępu do poczty głosowej u operatora.

Automatyczna sekretarka

brak

Zdalna obsługa sekretarki 

brak

Indywidualne skrzynki głosowe 

brak

Sterowanie czasowe

brak

Nagrywanie prowadzonej rozmowy

brak

Funkcja DID (numer wewnętrzny)

brak

STACJA BAZOWA 

Możliwość zawieszenia na ścianie

 

Tryb ECO

Telefon jest przyjazny dla środowiska dzięki energooszczędnemu zasilaczowi i zmniejszaniu mocy nadawczej.
Moc nadawcza słuchawki jest zmniejszana w zależności od jej oddalenia od stacji bazowej. owej. W przypadku jednej słuchawki, moc zmniejszana jest prawie do zera po umieszczeniu jej w stacji bazowej.
Tryb ECO: obniżenie mocy nadawczej o 80% w stanie gotowości i podczas rozmów.
- zasięg stacji bazowej jest zmniejszony
Tryb ECO+: wyłączenie mocy nadawczej (100%) w stanie gotowości.
- czas gotowości słuchawki skraca się o ok. 50%,
- nawiązanie połączenia jest opóźnione o ok. 2 sekundy
- tryb ECO+ zostaje automatycznie wyłączony w przypadku zalogowaniia do bazy słuchawki nie wspierającej tego trybu.
W trybach ECO nie można korzystać z Repeatera

Meldowanie słuchawek

W bazie można zameldować do 4 słuchawek AS200H / AS300H lub zgodnych ze standardem GAP. Sposób meldowania: ręczny lub automatyczny.

Przywołanie słuchawki (paging)

Przywołanie słuchawek zameldowanych do bazy.
Przycisk przywołania służy również do meldowania słuchawek.

Współpraca z centralą abonencką

Wybieranie tonowe/impulsowe, czasowe przełączenie na wybieranie tonowe, ustawienie długości sygnału flash i pauz.

Ochrona stacji bazowej i słuchawki poprzez PIN

Ustawienia bazy.

Zasięg

 
300 m w terenie otwartym, do 50 m w budynkach.
Wydłużenie zasięgu poprzez:
Gigaset Repeater.
W trybie ECO zasięg zostaje zmniejszony. W trybie ECO+ Repeater nie działa.

Zasięg jest uzależniony od charakterystyki budynku i innych warunków lokalnych.
  

Zasilanie

230V

Warunki pracy

5-45ºC, wilgotność względna 20-75%

Zużycie energii

1.5-1.3 W.

Częstotliwość

1880 MHz- 1900 MHz

Wymiary

124x103x56 (wys. x szer. x grubość)

Waga stacji bazowej

bd

Głośnik w stacji bazowej

brak

Zmiana nazwy stacji bazowej

brak

Dioda sygnalizacyjna

brak

INNE  

Akumulator

Pojemność** 550 mAh, czas oczekiwania (ok. 220 godz.), czas rozmowy (około 20 godz.).
Zalecane akumulatory: 400-1000 mAh


Zawartość opakowania

Gigaset AS300: stacja bazowa Gigaset AS300, słuchawka AS300H, zasilacz C39280-Z4-C707(długość kabla 1.9 m), kabel telefoniczny (długość przewodu 1.8 m), akumulatory 2 x AAA NiMH 550 mAh**, pokrywa tylna słuchawki, polska instrukcja obsługi z kartą gwarancyjna.
Gigaset AS300 duo: e
lementy modelu AS300 oraz dodatkowo: słuchawka AS300H, ładowarka i zasilacz, akumulatory 2 x AAA NiMH 550 mAh**. 


Interfejs:
Obsługiwane standardy
Obsługiwana czcionka w słuchawce
Wartość SAR
Kolory aparatu dostępne w Polsce: 
Rozpoczęcie sprzedaży:
Następca modelu:

Gwarancja:
Instrukcja obsługi:
Deklaracja zgodności:
Importer:
Kraj pochodzenia
 


podłączenie do jednej analogowej linii telefonicznej
DECT, GAP, HSP, ECO, ECO+

standardowa (brak niektórych polskich liter)
< 0,1 W/kg
Black
04/2011

AL280, AL280 duo, AS280

24 miesiące, akumulatory 6 miesięcy
język polski
CE 0682
Gigaset Communications Polska Sp. z o.o.
Made in Germany

 


* zależne od operatora
** pojemność akumulatorów może ulec zmianie