TELEKOM - 19 lat sprzedaїy telefonуw Gigaset

Gigaset A540IP 

Telefony bezprzewodowe Telefony przewodowe Telefony systemowe VOIP / SiemensSklep internetowy TELEKOM.COM.PL

 

kontakt  zamуwienia  cenniki 
promocje  nowoњci  instrukcje  serwis  archiwum

 

INFO sklep@telekom.com.pl   601 50 10 28, (32) 221 20 12, (32) 726 35 19    9:00-17:00 Poniedziaіek-Pi№tek

 TELEKOMUNIKACJA I SPRZКT KOMPUTEROWY

Telefony bezprzewodowe

Telefony przewodowe

Telefony systemowe

Centrale

Telefony IP

Akcesoria do telefonуw bezprzewodowych

Telefony
bezprzewodowe
Gigaset

Telefony
przewodowe
Gigaset

Telefony
systemowe
Optipoint, OpenStage

Centrale
Gigaset PRO
HiPath

Telefony VOIP
Bramki IP
Bazy DECT

Akcesoria
do Gigaset,
Hipath

cennik

cennik

cennik

cennik

cennik

cennik

TELEFON BEZPRZEWODOWY DECT
SIEMENS GIGASET A540IP

 

a540
Gigaset A540 IP

HDSP
 

 

GIGASET A540IP

Cena brutto
--,--


Kolor: antracyt-black.

Akcesoria:
Gigaset A510h

Gigaset A540H
Dodatkowa sіuchawka

Gigaset Repeater

Gigaset Repeater
urz№dzenie rozszerzaj№ce zasiкg stacji bazowej

Porуwnanie cen telefonуw bezprzewodowych:
SIEMENS, PANASONIC, SAGEM, PHILIPS, GE, MAXCOM, GE, MOTOROLA, DIALON, SWISSVOICE.

Cennik Zіуї zamуwienie Kontakt
          


GIGASET A540IP

Bezprzewodowy aparat DECT z moїliwoњci№ rozbudowy do maіego systemu telefonicznego

Wygodny telefon VoIP i na liniк stacjonarn№ z moїliwoњci№ prowadzenia do 3 rуwnolegіych poі№czeс i dџwiкkiem HD

- 3 kanaіy rozmowne (2 x IP, 1 x analog)
- Ksi№їka telefoniczna na 150 wpisуw

- Tryb gіoњnomуwi№cy
- Moїliwoњж zalogowania do 6 sіuchawek
- Budzik
- 20 melodii
- Czas rozmуw: 18h
- Czas czuwania: 200h
- Zasiкg: do 50m w pomieszczeniach, do 300m na otwartej przestrzeni

Funkcje IP

 • Dџwiкk HD (HDSP) dla rozmуw VoIP*
 • Bezpіatne rozmowy pomiкdzy telefonami Gigaset IP (przez Gigaset.net)*
 • Powiadomienie e-mail (data, godzina, nadawca, nagіуwek wiadomoњci)
 • Wyszukiwanie w ksi№їce telefonicznej oraz katalogach online*
 • Serwisy informacyjne: wiadomoњci, prognoza pogody...*

Dalsze funkcje

 • Duїy wyњwietlacz 1,8" (4,5 cm)
 • 4 schematy kolorуw wyњwietlacza 
 • Dedykowane dzwonki i kolory wyњwietlacza dla poі№czeс VIP
 • Tryb nocny: wyciszanie dzwonka w ustalonych godzinach

ECO DECT

 • Brak promieniowania radiowego** w trybie czuwania przy wі№czonym trybie ECO Plus, takїe z wieloma sіuchawkami***
 • Niїsze promieniowanie w trakcie rozmowy:
  - 80% mniejsze z wі№czonym trybem ECO
  - Automatyczna redukcja mocy nadawczej w zaleїnoњci od odlegіoњci od stacji bazowej
 • Zuїycie energii < 0,5W (gdy sіuchawka jest w trybie czuwania i nie jest іadowana)

* zaleїne od kraju, sieci i operatora
** wyі№czanie transmisji bezprzewodowej
*** kiedy wszystkie zarejestrowane sіuchawki obsіuguj№ tryb ECO Plus